לוויתן הפרויקט הלאומי

קהילה

שותפות לוויתן מאמינה שתעשייה וקהילה אזרחית יכולות לחיות
זו לצד זו, ומחוייבת להתנהלות הוגנת ואחראית מול הציבור

אנחנו מאמינים בדיאלוג ישיר ופתוח, במצג שקוף ככל שניתן של פעילות הפרוייקט, ובמתן מענה לצרכי הקהילה.

השותפות פועלת לקדום פרוייקטים משותפים בקהילה, כאלו שירחיבו את אפשרויותיה להנות ממשאבי הים והטבע ומפרוייקטים חינוכיים.

אנחנו מאמינים בנחיצות קיומו של קשר ישיר ושוטף לשיתוף במידע ומענה על שאלות שהתעוררו ומתעוררות.

במסגרת זאת אנו נפגשים עם בעלי עניין רבים: מנהיגי ציבור ברמה המקומית וברמה הארצית, ארגוני סביבה, מנהלי בתי ספר ותלמידים, חוקרים, סטודנטים, פעילי תנועות נוער, וועדי הורים, קבוצות תושבים ועוד. זאת במקביל למפגשים עיתיים בפורומים מקצועיים עם ראשי מועצת חוף כרמל, בשלוב עם אגוד ערים לאכות סביבה שרון-כרמל, ונציגי ארגוני סביבה מובילים שנבחרו על ידי ארגון הגג לארגוני הסביבה חיים וסביבה.

מפגשים אלה מאפשרים יצירת דיאלוג פורה, הכרות עם צרכי הציבור ושאלותיו, והצגת חשיבותו ותרומתו האדירה של פרוייקט לוויתן לאזרחי מדינת ישראל, תוך מתן דגש רב לשמירה על הסביבה, הביטחון ואיכות החיים באזור.

עד כה נפגשנו עם מאות בעלי עניין ואנו מתכננים להמשיך ולשמור על קשר עם כל המעוניינים בכך.

שותפות לוויתן מתכננת לנהל לאורך חיי הפרוייקט, ביחד עם תושבי האזור וראשי הרשויות, פורום ציבורי שיאפשר לקיים דיאלוג הדדי מתמשך ולסייע במימוש ההבנה שקהילה ותעשייה יכולות לחיות זאת לצד זאת.