הירשמו לעדכונים שלנו

לוויתן הפרויקט הלאומי

סביבה ובטיחות

שמירה על איכות האוויר
בלב ים ובקרבת החוף

אסדת לוויתן, שמוצבת בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל, כפופה לרגולציה מחמירה ותתופעל בהתאם לחוקי מדינת ישראל. הקפי הפליטה לאוויר מהאסדה יהיו מצומצמים, בהתאם להיתר פליטה מהמשרד להגנת הסביבה ועל פי חוק אוויר נקי.

הפליטות מהאסדה לאוויר, רובן של חומרים אורגניים נדיפים (VOC), לא צפויות לגרום להשפעה על איכות האוויר ביבשה, הן ינוטרו הן על האסדה וכן במערכות ניטור שמוצבות על היבשה ותוצאותיהן יהיו שקופות לציבור.

היקף הפליטות מהאסדה של בנזן, חומר שנחשב כמסרטן ושיעורו ב VOC מזערי, יהיה נמוך מהיקף הבנזן שנפלט לאוויר בשנת 2016 מחמש תחנות תדלוק בזכרון יעקב (פחות מ 160 ק"ג בשנה). בניגוד לתחנות התדלוק, האסדה מרוחקת מהיבשה כעשרה ק"מ.

על האסדה תותקן מערכת השבה של גזים, שישמשו כמקור אנרגיה נוסף על האסדה ולא יפלטו לאוויר. באסדה מותקן לפיד שהנו אלמנט בטיחותי חיוני, אשר יופעל התאם למגבלות היתר הפליטה ויעילותו בשריפת גזים שמנותבים אליו עומדת על כ- 99%.

במסגרת הבקשה להיתר פליטה לאוויר, הורצו מודלים של פליטות בתרחישי קיצון, ובהנחות מחמירות של התנאים המטאורולוגיים המשפיעים על פיזור הפליטה. מתוצאות המודלים הללו נמצא כי כמות המזהמים הצפויה להגיע לחוף זניחה.

שמירה על הסביבה הימית

האסדה כפופה לרגולציה מחמירה וקפדנית, ובכלל זה בתחום ההזרמה לים. רדיוס ההשפעה של הזרמת מי הקרור והתוצר לים עומד על כ-250 מטרים בלבד.
בעת הפקת הגז מבטן האדמה יוצאים עימו גם מים. מים אלו מופרדים בתהליך הטיפול על האסדה, מטופלים בתהליך קפדני ומושבים לים במקביל למי קרור ומים מטופלים מהאסדה. אסדות הפקה בכל העולם, וכך גם לחופי ישראל, הפכו אבן שואבת להתפתחות מערכת אקולוגית עשירה ומגוונת, וכך צפוי להיות גם באסדת לוויתן.

טיפול במים

הגז הטבעי שמופק מהבאר מכיל בנוסף לקונדנסנט (דלק מעובה), גם מים. מדובר במי עיבוי ( Condensed water) ובמי תצורה (Formation water). בעוד מי העיבוי נמצאים במצב מומס בגז באופן טבעי ומופקים איתו באופן קבוע, מי התצורה מגיעים למאגר רק בשלבים מאוחרים יותר ("במקום" הגז שהופק), ויופקו אף הם מהמאגר ביחד עם הגז בעתיד. על האסדה מבוצעת הפרדה של הגז מהנוזלים, ששיעורם בו נמוך.

לאחר הפרדת הנוזלים מהגז, מזורם הגז ליבשה והנוזלים עוברים תהליך הפרדה נוסף למים (וביחד איתם חומר נוגד קפאון (MEG) שמוסף לגז בפי הבאר) ולקונדנסט. ולאחר מכן מפרידים את ה-MEG באופן שניתן למחזר אותו בתהליך סגור לשימוש חוזר.

המים שנשארים יועברו בתהליכי טיפול בתחילה ב Hydro cyclone, ולאחר מכן יועברו למערך Flotation ומשם למתקן ספיחה (Osorb) במטרה להביא אותם להפרדה מוחלטת מהידרוקרבונים וחומרים אחרים באופן שיעמדו בסטנדרטים שנקבעו בהיתר ההזרמה לים, אותו מעניקה ועדה בינמשרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה, בה חברים נציגי שורה של משרדי ממשלה ונציג ארגוני הסביבה (כיום נציג ארגון "צלול").

על האסדה יש מערכות נוספות לטפול במים, ובהם מים אפורים ושפכים סניטריים, מתקן התפלה ומערכות לאיסוף נגר, וגם הם יוזרמו לים בהתאם להגדרות היתר ההזרמה לים. המים יבדקו לפני השבתם לים, ויזרמו בהתאם לתנאי ההיתר.

במידה והמים המטופלים אינם עומדים בסטנדרטים שהוגדרו, הם יועברו לטיפול נוסף, ויושבו לים רק לאחר שיבדקו שוב ויימצא שהם עומדים בקריטריונים שנקבעו. אם לא יעמדו בקריטריונים, יועברו למיכל יעודי ויפונו בהמשך ליבשה.

מחוייבים לבטיחות

במהלך 20 השנים בהן נובל אנרג'י, מפעילת פרויקט לוויתן, עובדת בישראל, מציגה החברה רקורד מרשים בתחום הבטיחות – המתבטא ביחס הפגיעות לעומת שעות עבודה, שהינו נמוך ומתחת לממוצע בסקטור תעשיית הגז והנפט בארץ ובעולם. החברה מיישמת שיטות עבודה מיטביות בשילוב טכנולוגיות חדשניות כדי לספק הגנה מקסימלית על הסביבה ובטיחות עבור עובדי החברה ותושבי האזור.

ערוכים ומיומנים בטיפול בכל תרחיש

מיקומה של אסדת לוויתן נקבע אחרי הליך תכנוני מסודר ושקוף, בו נטלו חלק גם נציגי ציבור וארגוני סביבה, ובמהלכו נבחנה טביעת הרגל הסביבתית הפוטנציאלית של האסדה, כמו גם שאלת הבטיחות ואירועי חירום ביטחוניים, ונמצא שלא תהיה לה השפעה שתפגע באוכלוסיה ובסביבה הימית.

כל פעילות פיתוח ותפעול בפרויקט מלווה בתכנית ייעודית לטיפול באירוע חריג, המדמה תרחישי קיצון. התכנית הוכנה ע"פ הנחיות מפורטות של המשרד להגנת הסביבה ומאושרת על ידו.

נובל אנרג'י מחזיקה מערך כוננות לטיפול באירועי שפך-מערך מיומן שעובר תרגולות כל העת, והוא ערוך לטפל בכל ארוע שפך לים, קטן כגדול 24/7.

עובדי הפרוייקט מבצעים על בסיס קבוע תרגולות של מתן מענה לאירועי חירום בכלל ומענה ספציפי לאירועי שפך בים. התרגול כולל בין היתר את ניהול האירוע, פריסת הציוד בשטח וטיפול בחוף. התרגילים מבוצעים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ובפיקוחו.

צוות תגובה ייעודי

קרבתה היחסית של האסדה ליבשה, וכמויות הדלקים הקטנות שיהיו עליה (לכל היותר 500 טון קונדנסט וסולר בזמן נתון), מאפשרים לטפל באירוע כזה במהירות ויעילות למניעת נזק אקולוגי ארוך טווח.

במקרה הצורך ועל-פי התכנית, יופעלו צוות ייעודי פנימי של חברת נובל אנרג'י שעבר הכשרה מיוחדת בנושא, כלי שיט, וציוד ייעודי המוחזק בארץ ועובר בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, וכן חברה קבלנית מקומית המתמחה בטיפול באירועים מסוג זה. במידת הצורך, יופעלו חברות בינלאומיות מהמובילות בעולם בהתמודדות וטיפול במקרי שפך לצורך תגבור והבאת ציוד נוסף ואנשי מקצוע.

פרוט מלא של תכנית ההערכות לשפך, שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה,
ניתן למצוא כאן.