לוויתן הפרויקט הלאומי

סביבה ובטיחות

אסדת לוויתן היא מתקן לטפול בגז טבעי שמגיע בצנרות מבארות בעומק האדמה

הגז מגיע לאסדה כשהוא מכיל גם מים, קונדסנט שהוא תערובת פחמימנים המופק יחד עם הגז, וחומר נוגד קיפאון (MEG- Mono Ethyl Glycol)  שאנחנו מוסיפים לגז בקרבת הבאר במטרה למנוע קיפאון העלול לגרום נזק לצנרת. באסדה מבוצעים תהליכי הפרדה בין הגז לנוזלים, שמטרתם לאפשר את אספקת הגז לצרכנים במפרט הנדרש ע"י המדינה. על מנת למנוע פליטות מזהמים לאוויר מותקנות על האסדה מערכות שמטרתן למזער למינימום פליטות לסביבה. הפעילות על אסדת לוויתן מתוכננת כך שלא תגרום לפגיעה באיכות האוויר ביבשה או לזיהום בים, ומאפשרת לכולנו להנות מההפחתה המשמעותית בזיהום האוויר שנובעת מהחלפת דלקים מזהמים בגז הטבעי הנקי יותר.

שמירה על איכות האוויר
בלב ים ובקרבת החוף

על אסדת לוויתן פועלות מספר מערכות שמטרתן למזער את היקף הפליטות לאוויר. מערכות אלה כוללות, לפידים ומערכות השבת גזים בלחץ נמוך לשימוש חוזר (FGRU), השימוש במערכות מסוג זה מוכר בתעשיה ונעשה בהן שמוש במשך שנים רבות. 

מערכת להפחתת פליטות בלחץ נמוך
מערכת זאת מיועדת לאיסוף פליטות מאביזרים תהליכיים. כדי למנוע את הצורך להעבירם לשריפה בלפיד במקום לפלוט אותם, מערכת ה FGRU דוחסת את הגזים שנמצאים בלחץ נמוך, ומזרימה אותם לשימוש חוזר כמקור אנרגיה באסדה. מערכת זאת מוגדרת על ידי מסמכי ה BREF כBAT (Best Available Technology-הטכנולוגיה המיטבית הזמינה),והיא מאפשרת למזער את פליטת הגז לאוויר.

לפידים
על האסדה מותקנים לפידים שתפקידם למנוע פליטת גז טבעי לאוויר.  במקרה שיש צורך בשחרור גז לצרכי תפעול ו/או תחזוקה הגזים מוזרמים לשריפה בלפידים, שיעילותם הגבוהה מכלה את רוב מוחלט  מהחומרים האורגניים שעלולים היו להיפלט לאוויר ללא השימוש בלפיד, ובכך מצטמצמות הפליטות למינימום. 

לפרטים נוספים על הלפיד ומבנה האסדה.

ניטור

באזורים הסמוכים לאסדת לוויתן בחוף מוצבות מספר תחנות ניטור שמטרתן לוודא שפעילות הפקת הגז איננה גורמת מפגעים סביבתיים.

בחודשים שקדמו להפעלת האסדה הוצבו באזור חוף הכרמל וזכרון יעקב מספר תחנות ניטור, הן על ידי נובל אנרג'י מדיטרניאן (שנרכשה על ידי חברת שברון מדיטרניאן לימיטד ב– 2020) והן על ידי גורמים נוספים. נתוני הניטור ביבשה עומדים לרשות הציבור באופן רציף ושקוף.

על אסדת לוויתן מבוצע דיגום וניטור של האוויר וארובות המחממים, דיווחים מועברים באופן שוטף למשרד להגנת הסביבה בהתאם להיתר הפליטה. שברון מדיטרניאן לימיטד הודיעה כי תבצע מעבר למחויבויותיה בהיתר הפליטה (beyond compliance )  ניטור רציף על האסדה, זאת בהמשך לסיכום עם מועצת חוף כרמל ובמטרה לספק מידע מקיף ומהימןאתר האינטרנט שלנו מאפשר בשקיפות רבה גישה ישירה לנתוני הניטור שמבצעים המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים שרון כרמל.

דו"ח איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, שפורסם ב18.2.2021 קובע כי הפקת הגז טבעי ממאגר לוויתן ותפעול האסדה אינם פוגעים באיכות האוויר ביישובי חוף הכרמל, זיכרון יעקב והסביבה.

זיהוי דליפות ותיקונן

השותפות בפרוייקט לוויתן מבצעות באופן קבוע  על האסדה נוהל איתור דליפות המוכר בשם LDAR (Leak Detection and Repair). 

הבדיקה מבוצעת  באסדה  בתדירות קבועה וכוללת סקירה מקיפה של כל מערכות התפעול, הצנרות, הברזים והמערכות השונות, בעזרת ציוד ייעודי (sniffer) שמאתר דליפות של  פחמימנים לאוויר, במידה ויש כאלה

הסקירות הללו מבוצעות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ותוצאותיהן מדווחות למשרד להגנת הסביבה, במידה ומזוהה דליפה ניתן לטפל בה באופן מיידי ולמנוע את המשך הפליטה לאוויר

שמירה על הסביבה הימית

האסדה כפופה לרגולציה מחמירה וקפדנית, ובכלל זה בתחום ההזרמה לים. רדיוס ההשפעה של הזרמת מי הקרור והתוצר לים עומד על כ-250 מטרים בלבד.

בעת הפקת הגז מבטן האדמה יוצאים עימו גם מים. מים אלו מופרדים בתהליך הטיפול על האסדה, מטופלים בתהליך קפדני ומושבים לים במקביל למי קירור ומים מטופלים מהאסדה. אסדות הפקה בכל העולם, וכך גם בחופי ישראל, הפכו אבן שואבת להתפתחות מערכת אקולוגית עשירה ומגוונת, וזה המצב  גם באסדת לוויתן.

טיפול במים

הגז הטבעי שמופק מהבאר מכיל בנוסף לקונדנסנט (דלק מעובה), גם מים. מדובר במי עיבוי ( Condensed water) ובמי תצורה (Formation water). בעוד מי העיבוי נמצאים במצב מומס בגז באופן טבעי ומופקים איתו באופן קבוע, מי התצורה מגיעים למאגר רק בשלבים מאוחרים יותר ("במקום" הגז שהופק), ויופקו אף הם מהמאגר ביחד עם הגז בעתיד. על האסדה מבוצעת הפרדה של הגז מהנוזלים, ששיעורם בו נמוך.

לאחר הפרדת הנוזלים מהגז, מזורם הגז ליבשה והנוזלים עוברים תהליך הפרדה נוסף למים (וביחד איתם חומר נוגד קפאון (MEG) שמוסף לגז בפי הבאר) ולקונדנסט. ולאחר מכן מפרידים את ה-MEG באופן שניתן למחזר אותו בתהליך סגור לשימוש חוזר.

המים שנשארים יועברו בתהליכי טיפול בתחילה ב Hydro cyclone, ולאחר מכן יועברו למערך Flotation ומשם למתקן ספיחה (Osorb) במטרה להביא אותם להפרדה מוחלטת מהידרוקרבונים וחומרים אחרים באופן שיעמדו בסטנדרטים שנקבעו בהיתר ההזרמה לים, אותו מעניקה ועדה בינמשרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה, בה חברים נציגי שורה של משרדי ממשלה ונציג ארגוני הסביבה (כיום נציג ארגון "צלול").

על האסדה יש מערכות נוספות לטפול במים, ובהם מים אפורים ושפכים סניטריים, מתקן התפלה ומערכות לאיסוף נגר, וגם הם יוזרמו לים בהתאם להגדרות היתר ההזרמה לים. המים יבדקו לפני השבתם לים, ויזרמו בהתאם לתנאי ההיתר.

במידה והמים המטופלים אינם עומדים בסטנדרטים שהוגדרו, הם יועברו לטיפול נוסף, ויושבו לים רק לאחר שיבדקו שוב ויימצא שהם עומדים בקריטריונים שנקבעו. אם לא יעמדו בקריטריונים, יועברו למיכל יעודי ויפונו בהמשך ליבשה.

מחוייבים לבטיחות

במהלך 20 השנים בהן נובל אנרג'י, מפעילת פרויקט לוויתן, עובדת בישראל, מציגה החברה רקורד מרשים בתחום הבטיחות – המתבטא ביחס הפגיעות לעומת שעות עבודה, שהינו נמוך ומתחת לממוצע בסקטור תעשיית הגז והנפט בארץ ובעולם. החברה מיישמת שיטות עבודה מיטביות בשילוב טכנולוגיות חדשניות כדי לספק הגנה מקסימלית על הסביבה ובטיחות עבור עובדי החברה ותושבי האזור.

ערוכים ומיומנים בטיפול בכל תרחיש

מיקומה של אסדת לוויתן נקבע אחרי הליך תכנוני מסודר ושקוף, בו נטלו חלק גם נציגי ציבור וארגוני סביבה, ובמהלכו נבחנה טביעת הרגל הסביבתית הפוטנציאלית של האסדה, כמו גם שאלת הבטיחות ואירועי חירום ביטחוניים, ונמצא שלא תהיה לה השפעה שתפגע באוכלוסיה ובסביבה הימית.

כל פעילות פיתוח ותפעול בפרוייקט לוויתן מלווה בתכנית ייעודית לטיפול באירוע חריג, המדמה תרחישי קיצון. התכנית הוכנה ע"פ הנחיות מפורטות של המשרד להגנת הסביבה ומאושרת על ידו.

שברון מדיטרניאן לימיטד מחזיקה מערך כוננות לטיפול באירועי שפךמערך מיומן שעובר תרגולות כל העת, והוא ערוך לטפל בכל ארוע שפך לים, קטן כגדול 24/7.

עובדי הפרוייקט מבצעים על בסיס קבוע תרגולות של מתן מענה לאירועי חירום בכלל ומענה ספציפי לאירועי שפך בים. התרגול כולל בין היתר את ניהול האירוע, פריסת הציוד בשטח וטיפול בחוף. התרגילים מבוצעים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ובפיקוחו.

צוות תגובה ייעודי

קרבתה היחסית של האסדה ליבשה, וכמויות הדלקים הקטנות שיהיו עליה (לכל היותר 500 טון קונדנסט וסולר בזמן נתון), מאפשרים לטפל באירוע כזה במהירות ויעילות למניעת נזק אקולוגי ארוך טווח.

במקרה הצורך ועלפי התכנית, יופעלו צוות ייעודי פנימי של חברת שברון מדיטרניאן לימיטד  שעבר הכשרה מיוחדת בנושא, כלי שיט, וציוד ייעודי המוחזק בארץ ועובר בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, וכן חברה קבלנית מקומית המתמחה בטיפול באירועים מסוג זה. במידת הצורך, יופעלו חברות בינלאומיות מהמובילות בעולם בהתמודדות וטיפול במקרי שפך לצורך תגבור והבאת ציוד נוסף ואנשי מקצוע.

פרוט מלא של תכנית ההערכות לשפך, שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה, ניתן למצוא כאן.

קסדה
משקפי מגן
אזניות לאיטום רעש
בגדים חסיני אש
כפפות עבודה
נעלי בטיחות

באסדת לוייתן כל יום הוא יום הבטיחות