לוויתן הפרויקט הלאומי

עיקר הפחתת גזי החממה בישראל-בזכות הגז הטבעי

להערכת המשרד להגנת הסביבה הגז הטבעי ימשיך להוביל במערכה לצמצום הפליטות גם בעשורים הקרובים.

8 ביוני 2021

השימוש בגז הטבעי מהווה את המרכיב העיקרי בהפחתת פליטת גזי החממה בישראל ולהערכת המשרד להגנת הסביבה, הוא ימשיך להוביל במערכה לצמצום הפליטות גם בעשורים הקרובים.

מנתונים שמפרסם המשרד עולה כי כ-84% מהפחתות גזי החממה ב-2018 וכ-75% מההפחתות ב-2019 התרחשו בזכות הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל והמעבר לגז טבעי. בשנתיים אלה הופחתו כ-15 מיליון טון של CO2e*.

אם לא די בכך, מנתונים שפרסם המשרד בדו"ח המעקב השנתי ליישום התכנית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל, עולה שגם בעשורים הקרובים הפחתת השימוש בפחם והשימוש בגז טבעי במקומו יהוו את הרגל המרכזית בהפחתת פליטת גזי חממה בישראל, פליטות שמהוות כ-0.2% בלבד מכלל פליטות גזי החממה בעולם.

על-פי הצפי של המשרד, גם בתרחיש בו 30% מהחשמל בישראל ייוצר באמצעות אנרגיות מתחדשות, כ-43% מהפחתת גזי החממה בשנת 2030 יושגו מהשימוש בגז טבעי. זאת מבלי שלוקחים בחשבון את ההפחתה הנוספת שתושג ממעבר של כלי רכב המונעים בבנזין לחשמל או לגז.

על-פי תחשיבי המשרד להגנת הסביבה, הפחתת זיהום האוויר ופליטות גזי החממה, שחלקם הארי התאפשר בזכות המעבר לשימוש בגז טבעי, חסכו לכלכלת ישראל כ-3.1 מיליארד שקלים בשנת 2019 לבדה. זאת מבלי להביא בחשבון יתרונות כלכליים נוספים כמו תמלוגים, מיסים ועלויות רכש הדלקים היקרים והמזהמים יותר.

בהתאם לחישובים אלה ניתן לראות כי לאורך השנים יחסוך השימוש בגז הטבעי למשק עשרות ויתכן שאף מאות מיליארדי שקלים רק בזכות הפחתת זיהום האוויר ופליטת גזי החממה.

הגז הטבעי הוא מקור האנרגיה הנקי והזול ביותר מבין הדלקים המאובנים.

השימוש בגז הטבעי כמקור אנרגיה מרכזי ודלק מעבר מאפשר למדינת ישראל לצעוד, בדומה למדינות רבות בכל העולם, לעבר היעד החשוב של הפחתת פליטות גזי חממה.

אל הדו"ח המלא ניתן להגיע בלחיצה על קישור זה

*(CO2e = ההפחתה שהושגה בכלל גזי החממה שנפלטו כפי שהותאמו על ידי המשרד להגנת הסביבה לכמויות פליטות פחמן דו חמצני)