לוויתן הפרויקט הלאומי

לפיד הבטיחות של אסדת לוויתן – שאלות ותשובות

מהו לפיד הבטיחות?

לפיד הבטיחות הוא חלק במערכת הפחתת הפליטות הכוללת שעל אסדת לוויתן. הוא מאפשר לנו לשרוף גז טבעי במקרה הצורך ולמזער פליטות לאוויר , ומסייע בכך לשמור על הסביבה.

מתי הוא מופעל?

לפיד הבטיחות נכנס לפעולה במקרים בהם יש צורך בביצוע תחזוקה שוטפת על האסדה, או בעת שנדרשת הפסקה בתפעול מערכות ויש לרוקן אותן מהגז.

הגז הטבעי שמפונה מהמתקנים מופנה אל הלפיד ונשרף באופן מבוקר בדומה לכיריים ביתיים, תהליך זה מונע את מרבית הפליטות שלולא הלפיד, היו מגיעות לאוויר.

איפה הוא ממוקם ומה רואים?

לפיד הבטיחות ממוקם בקצה זרוע האסדה ודולקת בו באופן קבוע להבה קטנה, שמאפשרת להכניס אותו לפעולה מלאה באופן מידי, במקרה הצורך.
להבת הלפיד תגדל בהתאם לקצב ולכמות הגז הטבעי שיש לפנות מהמתקנים ולעיתים יתכן שהיא תראה מהחוף.

מה קורה לאסדה כשמופעל לפיד הבטיחות?

הפעלת לפיד הבטיחות איננה משפיעה על האסדה. כאשר הלפיד מופעל, צוות העובדים על האסדה ממשיכים לעבוד עליה ולתפעל את ענייני האסדה. הפעלת הלפיד מיועדת לצרכי בטיחות ולא מזיקה לאסדה או לעובדים המאיישים אותה בשום צורה.

האם תדירות הפעלת לפיד הבטיחות סבירה?

כן, עם הפעלת מערכת מכנית מורכבת, צפוי שיתרחשו אירועים תפעוליים. זהו המצב כרגע באסדת לוויתן. מספר האירועים אשר הצריכו את השימוש בלפיד לא חורג ממה שמקובל בתעשיית הגז הטבעי בעולם. בכל העולם אסדות להפקת גז טבעי משתמשות בלפיד כדי למזער את הפליטות לאוויר. כך גם אסדת לוויתן.

מה ההבדל בין הפעלת לפיד HP ללפיד LP?

ניתן להבחין בין שני סוגים של הפעלות לפיד באסדת לוויתן: לפיד לחץ גבוה (High Pressure) ולפיד לחץ נמוך (Low Pressure).
לפיד הלחץ הגבוה (HP) מופעל כאשר מוזרם אליו גז טבעי שמגיע מהצנרת המרכזית של אסדת לוויתן בלחץ גבוה. הוא עשוי להיות מופעל כשיש התראה של אחת ממערכות הבטיחות של אסדת לוויתן, למשל במקרה של חשד לתקלה או דליפה.
מערכות הבטיחות של אסדת לוויתן מאופיינות ברגישות גבוהה מאד לכל שינוי בתנאי התהליך, תנאים חיצוניים, או זיהוי אירועים שעשויים להפריע לפעילות באסדה. לכן, כאשר המערכת מזהה היווצרות תנאים פוטנציאליים לאירוע מסוג זה היא עשוייה לגרום מטעמי בטיחות לסגירה אוטומטית של האסדה והפניית הגז ללפיד ה-HP .
כאמור, בשל הרגישות הרבה של המערכות עשויות להתרחש לעיתים גם התראות שווא שמביאות להפעלה אוטומטית של לפיד HP כפי שקרה באסדת לוויתן.
אסדת לוויתן עדיין נמצאת התהליך הפעלה ראשונית ואנו ממשיכים לכייל ולדייק את מערכות האסדה כדי למנוע התראות שווא וככלל, להפחית את הצורך בהפעלת לפידים.
בנוסף, מעת לעת יש לבצע פעולות תחזוקה שוטפות על האסדה. הדבר דורש ריקון של הגז ממערכות האסדה ולכן גם במקרים אלו אנו נדרשים להפעיל את הלפידים.
לפיד ה-HP שורף בדרך כלל כמות גז גדולה יותר בהשוואה ללפיד LP ולכן בהתאם, הלהבה תהיה גבוהה יותר ותיראה למרחק גדול יותר אולם תתכן גם הפעלת לפיד HP שתסתכם בלהבה קטנה יחסית.

לפיד הלחץ הנמוך (LP) מופעל בדרך כלל כאשר יש צורך להפחית לחץ גז ממערכות תומכות תהליך באסדה (כמו מערכת ה-FGRU למשל שם הגז זורם בלחץ נמוך יותר.
לפיד הלחץ הנמוך מאופיין בשריפת כמות קטנה יותר של גז ולכן לרוב הלהבה תהיה קטנה יותר ויהיו יותר מקרים שנדרש להפעילו.

חשוב לזכור: הפעלת לפיד ה-HP או LP לא משפיעה על הבטיחות של מתקני האסדה ועובדיה או איכות האוויר בחוף.

איך הפעלת לפיד הבטיחות משפיעה עלינו ביבשה?

הפעלת הלפיד באסדה לא משפיעה על הבטיחות או איכות האוויר בחוף, גם כאשר רואים להבה גדולה! באף אחד מהאירועים לא נגרמה השפעה סביבתית בחוף ובטיחות תושבי האזור ועובדי האסדה נשמרה. יש לזכור שהאירועים הללו הם תפעוליים בלבד ולא מדובר באירועי בטיחות או סביבה. לאירועים אלו יש השפעה חזותית בלבד על המתבוננים מהחוף ולא יותר.

האם הפעלת לפיד הבטיחות פוגעת בסביבה?

לא. מאז הפעלת אסדת לוויתן בסוף שנת 2019 לא השתנתה איכות האוויר ביבשה ולא היתה חריגה בזיהום האוויר בחוף. מעידים על כך הנתונים שמתקבלים באופן שוטף מתחנות ניטור האוויר של איגוד ערים שרון-כרמל ביבשה. הניטור הרציף הוכיח בעקביות, שרמות הבנזן נותרו כפי שהיו לפני הפעלתה.

מה היה קורה ללא הלפיד?

אם לפיד האסדה לא היה פועל ומבצע את תפקידו כאשר היינו נדרשים לפנות גז טבעי מהאסדה, הגז היה נפלט לאוויר. היתר הפליטה שניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה דורש בין היתר שהגז ישרף באמצעות לפיד. כאשר אתם רואים את הלפיד פועל, היו מודעים לכך שהוא ממזער פליטות לאוויר.

האם פעילות אסדת לוויתן נתונה לפיקוח?

כן. לצד הסטנדרטים הגבוהים שנובל אנרג'י מציבה לעצמה בעת הפעלת אסדת לוויתן, הפעילות על אסדת לוויתן נתונה לפיקוח קפדני של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה.
הפעלת אסדת לוויתן הייתה כרוכה בקבלת עשרות רבות של היתרים ואישורים שונים וביניהם היתר פליטה מהמשרד להגנת הסביבה, במסגרתו מעוגנים הכללים להפעלת הלפיד.
בהיתר הפליטה אנו נדרשים להפעיל מתקנים המשמשים להפחתת פליטות ולדגום ולנטר את הפליטות מארובות המתקן ומרכיבי הציוד.
משרד האנרגיה עוקב מקרוב אחר הפעילות באסדת לוויתן ומקיים ביקורות בתחומים שונים על האסדה מעת לעת.
נובל אנרג'י מדווחת על אירועים שונים באסדה כנדרש על ידי משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה.
בנוסף, כחלק מתפיסתנו הרואה מקום לשקיפות ודיאלוג עם תושבי האזור, נחתם הסכם עם מועצת חוף כרמל ואיגוד ערים שרון כרמל ובו סיכום על ביצוע ניטור סביבתי רציף על גבי אסדת לוויתן.
הניטור יבוצע באמצעות מערכת שתותאם לתנאים השוררים על האסדה והנתונים ידווחו לאיגוד אשר יהא רשאי לפרסם דוחות הנתונים לציבור.

חשוב לדעת

להבת האש היא הסימן כי הלפיד ממלא את תפקידו החיוני בשמירה על פעולתה הבטוחה של האסדה ובשמירה על הסביבה ואיכות האוויר.

הלפיד מוכן תמיד לפעולה כדי לשמור על הסביבה.