לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

לפיד האסדה יופעל באופן מתוכנן ב 6/9/21

6 בספטמבר 2021

שברון מעדכנת כי בשעות הקרובות יבוצעו עבודות תחזוקה באסדת לוויתן.

בכדי לבצע את העבודות באופן בטוח, גז טבעי יפונה מהאסדה דרך הלפידים. כתוצאה מכך, יתכן ותיראה להבה מן החוף.

הפעלת הלפיד אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים. הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו.

מידע נוסף אודות הלפיד ניתן למצוא כאן 

אל נתוני איכות האוויר בזמן אמת ניתן להגיע באמצעות אתרנו