לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

כחלק מעבודות מתוכננות ב-12 בפברואר יופעל לפיד האסדה

10 בפברואר 2021

שברון מעדכנת כי ביום שישי הקרוב, ה-12 בפברואר, יבוצעו עבודות תחזוקה באסדת לוויתן בתיאום עם גורמי הרגולציה הרלבנטיים.

בכדי לבצע את העבודות באופן בטוח, גז טבעי יפונה מהאסדה דרך הלפידים. כתוצאה מכך יתכן ותיראה להבה מן החוף.

הפעלת הלפיד אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים. הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו.

אל נתוני איכות האוויר בזמן אמת ניתן להגיע באמצעות אתר האינטרנט של פרויקט לוויתן.