לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

השימוש בגז טבעי מסייע להפחתת פליטת גזי חממה בישראל

12 באוקטובר 2021

שינויי האקלים משפיעים על כולנו, וכמי שמספקים אנרגיה שמופקת ממשאבי טבע אנחנו ערים תמיד לחשיבות השמירה על הסביבה. על כך מעידות היטב גם התוצאות והנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה במספר הזדמנויות באחרונה.

הגז הטבעי שמסופק ממאגר לוויתן וממקורות נוספים, הוא אחד התורמים המרכזיים והיחידים כיום להפחתת פליטת גזי חממה בישראל – על כך מצביעים נתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה.
על-פי דו"ח שפרסם המשרד, כ-79% מהפחתת גזי החממה בממוצע בשנים 2018-9 (אליהן מתייחס הדו״ח) הושגו בזכות הפחתת השימוש בפחם בתחנות הכח, דבר המתאפשר בעיקר בזכות המעבר לגז טבעי.

נתוני המשרד שפורסמו חושפים גם את הכמות הנמוכה מאוד באופן יחסי של מתאן שנפלטת כתוצאה מהפקת הגז מהמאגר והמספרים מדברים בעד עצמם. היקף פליטות המתאן מלוויתן מהווה כ 0.12% בלבד מכלל פליטות המתאן בישראל.

מהיכן לפי המשרד נפלטים בישראל עיקר גזי החממה (מתאן, פחמן דו חמצני ואחרים) כאשר לוקחים בחשבון את מידת ההשפעה של כל אחד מהם?   אתרי פסולת, תחבורה, תעשיה ויצור חשמל, גזי קרור ומקורות רבים נוספים.

לפי נתוני המשרד, כלל הפקת הגז הטבעי בישראל (ובכלל זה בלוויתן) תורמת כ 0.017% מפליטות גזי החממה בלבד.

 

הגז הטבעי משמש בכל העולם להפקת אנרגיה נקיה יותר, והנתונים מעלים מעל לכל ספק כי בעת הזאת וכאנרגיית מעבר הוא החלופה הטובה והאמינה ביותר למשק האנרגיה בישראל.

אנחנו ממשיכים להפיק את הגז הטבעי ממאגר לוויתן באופן בטיחותי ומחויבים לשמירה על הסביבה.