לוויתן הפרויקט הלאומי

ניטור

באזור חוף הכרמל והסביבה פרוסות תחנות ניטור שמופעלות על ידי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות סביבה שרון-כרמל.
הפעילות על אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה אינה צפויה לגרום לפגיעה באיכות האוויר ביבשה, וכחלק מהגישה השקופה בה אנחנו מאמינים, אנחנו מספקים כאן קישור ישיר לנתוני ניטור האוויר הציבוריים, שנמדדים על ידי גופי מקצוע חיצוניים.

לידיעת הציבור: אלו מועדי הכיול הקבועים לתחנות המודדות BTEX במרחב חוף הכרמל והאזור
(כפי שהם מופיעים באתר המשרד להגנת הסביבה בתאריך 6/4/2020)