לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

הופעלה תחנת הניטור שהוצבה על אסדת לוויתן
הנתונים מוצגים באופן שקוף לציבור

7 ביולי 2021

גאים להיות שקופים.

בהמשך להסכם הוולנטרי עליו חתמנו עם איגוד ערים שרון-כרמל הוצבה על אסדת לוויתן תחנה שמנטרת באופן שוטף את איכות האוויר בשטח האסדה.

ההחלטה להציב את התחנה התקבלה Beyond Compliance, כלומר למרות שהגוף המפקח, המשרד להגנת הסביבה, סבר שאין צורך בכך במסגרת היתר הפליטה.

זאת כחלק מגישת השקיפות בה אנחנו מאמינים.

כפי שהבטחנו, נתוני תחנת הניטור מוצגים לציבור ולאיגוד באופן שוטף ומקצועי. הנתונים נגישים באתר האיגוד, וכך גם באתר האינטרנט של פרויקט לוויתן. הנתונים מוצגים לאחר שעברו תיקוף על ידי חברה חיצונית מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות ובהתאם לכללים שנהוגים בהצגת מידע על-ידי המשרד להגנת הסביבה.

נזכיר כי מדו"ח שפרסם איגוד ערים שרון-כרמל רק לאחרונה עלה שהפעילות באסדת לוויתן לא משפיעה על איכות האוויר ביבשה.

הגז הטבעי מלוויתן מאפשר את המשך הפחתת השימוש בפחם בתחנות הכח הפחמיות. בנוסף, הדו"ח מצביע גם על ירידה משמעותית בהיקף פליטת מזהמי אוויר מתחנת הכח בחדרה.