לוויתן הפרויקט הלאומי

המשרד להגנת הסביבה מאשר: הסביבה הימית סביב אסדת לוויתן נשמרת

על-פי הודעת המשרד, סקר ניטור הסביבה הימית שבוצע סביב האסדה מצא כי "לא נמצא זיהום בים ובקרקעית סביב אסדת הגז לוויתן"

23 באוגוסט 2021

המשרד להגנת הסביבה מאשר כי הסביבה הימית סביב אסדת לוויתן נשמרת. זאת לאחר שהיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד בדקה את דו"ח סקר ניטור הסביבה הימית שבוצע סביב האסדה.

על פי הודעת המשרד ״ממצאי הדו"ח מראים כי לא נמצא זיהום בים ובקרקעית סביב אסדת הגז לוויתן. כמו-כן, נמצא כי על רגלי האסדה התפתחה חברה של בעלי חיים (מסוג צמדת ים) המסננים את מזונם מהמים, כדוגמת צדפות וספוגים. הימצאותם של בעלי חיים אלה נותנת ביטחון נוסף לכך שהמערכת הימית בריאה ולהיעדר זיהום בסביבת האסדה״.

במסגרת סקר הניטור, הראשון שבוצע מאז הפעלת האסדה, הוצבו במשך כ-40 יום מתקני ניטור שאפשרו את בחינת מצב הסביבה הימית במרחקים שונים מהאסדה ובנקודות ביקורת נבחרות. תוצאות הבדיקה העלו ש״לא נמצא הבדל סטטיסטי בין ריכוזי המזהמים במתקנים הסמוכים לאסדה לאלו שבנקודות הביקורת״.

המשרד הדגיש כי לראשונה בישראל בוצע הניטור בשיטה חדישה וידידותית יותר לסביבה.

כפי שהצהרנו טרם הפעלת האסדה, אנו מחויבים לשמירה על הסביבה והבטיחות וממשיכים להקפיד על כך.

את הדו"ח המלא ניתן לקרוא כאן ובהודעת המשרד להגנת הסביבה.