לוויתן הפרויקט הלאומי

גז טבעי ובריאות

ייצור חשמל נקי, יעיל וזול יותר

הגז הטבעי הוא דלק פוסילי (מאובן) שנוצר במשך מליוני שנים מהתפרקות של צמחים ובעלי חיים שנקברו בעומק אדמת כדור הארץ, והוא הדלק הנקי ביותר מבין הדלקים הפוסיליים. הוא מחליף דלקים מזהמים כמו פחם, מזוט וסולר שהיוו לאורך עשרות שנים את הדלקים המרכזיים בתחנות כח לייצור חשמל ובתעשיה בישראל, ומאפשר להקטין את הזיהום הרב משמוש בכלי רכב בישראל-הן בהנעה ישירה בגז טבעי והן בעקיפין באמצעות מעבר לכלי רכב מונעים בחשמל, שיצורו נקי הרבה יותר בזכות הגז הטבעי.

יתירות אנרגטית לתעשייה
ולמשק החשמל הישראלי

על-פי החלטת משרד האנרגיה, חיבור מאגר לוויתן ומאגר גז נוסף למשק הישראלי יאפשרו את סגירת התחנות הפחמיות. מהלך זה יחל עם סגירת 4 יחידות הייצור המזהמות ביותר בתחנות הכח חדרה (יחידות 1-4 שמספקות מעל למחצית מכח הייצור של התחנה) עד לשנת 2022, והקמת תחנות כח מונעות בגז במקומן, ובמקביל יאפשר הסבת יתר יחידות ייצור הפחם בתחנות הכח הפחמיות באשקלון וחדרה לגז טבעי או את סגירתן.

בנוסף, חיבור מאגר לוויתן לצנרת הולכת הגז בישראל יאפשר את הגדלת יתירות מערכת הפקת הגז (המשק יחובר לשני מאגרי גז, שתי אסדות הפקה נפרדות, ושני חיבורים למערכת ההולכה) ללא חשיפה לנקודת אספקה אחת, וכן יתאפשר חיבור של מפעלים רבים נוספים לגז הטבעי, וכך תוכל התעשייה הישראלית לעבור לייצור יעיל וחסכוני יותר.

משרד האנרגיה הכריז במהלך שנת 2018 כי הוא פועל על מנת לאפשר מכירה של חשמל מתחנות כח פרטיות ללקוחות הביתיים, ולא רחוק היום בו נוכל לבחור מי יהיה ספק החשמל שלו, תחרות אשר עתידה להוביל לירידה נוספת במחירי החשמל.

מליארדי שקלים שיגיעו כתמלוגים לציבור

הגז הטבעי הוא משאב טבע של כולנו, ומרבית הרווחים ממכירת הגז הטבעי ממאגר לוויתן יחזרו לציבור בתשלומי מס ותמלוגים, ויהפכו את אזרחי ישראל לשותפים בהצלחת הפרויקט. הכנסות המדינה מרווחי מכירת הגז הטבעי ממאגר לוויתן, שצפויות לעמוד על מעל 250 מליארד שקלים במהלך חיי המאגר, יסייעו בהפחתת יוקר המחיה ובמימוש פרויקטים חברתיים, בריאותיים וחינוכיים.

על פי רשות הגז במשרד האנרגיה, המעבר לשימוש בגז טבעי חסך למשק הישראלי בין השנים 2004-2018,
אז החל השימוש בגז טבעי, כ- 64 מיליארד ש"ח.

הכנסות המדינה מתמלוגים

מאז תחילת ההפקה מתמר ועד סוף שנת 2019 הרוויחו אזרחי ישראל כ-5 מליארד ש״ח
מתמלוגים מרווחי הגז

כ- 4.3 מיליארד ש״ח סה״כ

מקור: משרד האנרגיה

חיסכון למשק

מאז הוחל בהפקת גז ב״תמר״ חסך המשק הישראלי מעל 46 מיליארד ש״ח
בעלויות אנרגיה (כמיליון ש״ח בשעה)

מקור: משרד האנרגיה

ישראל מבססת את מעמדה באזור

מעבר לתוֹעלוֹת הכלכליות, הביטחוניות והסביבתיות הרבות, תגליות הגז הטבעי תורמות לחיזוק יחסי החוץ והיחסים הכלכליים של ישראל עם המדינות באזור. תגליות הגז בישראל יכולות לשמש גשר לשיתוף פעולה אזורי רחב בתחום האנרגיה ובתחומים נוספים, והסכמי היצוא שנחתמו בין השותפות במאגר לוויתן לבין לקוחות במדינות האזור יכולים לסייע לכינונם של יחסים בינלאומיים חזקים המבוססים על תלות כלכלית ושיתוף פעולה אזורי.

תחבורה ירוקה - זול ונקי יותר

עם חיבורו של מאגר לוויתן למשק יתאפשר מעבר הדרגתי של התחבורה לפעילות על גז טבעי, במקום דלקים מזהמים. פוטנציאל המעבר של סקטור התחבורה משימוש בתזקיקי נפט יקרים ומזהמים לשימוש ברכב חשמלי ושימוש ישיר בגז טבעי הוא גדול (10-8 BCM בשנה), והחיסכון הצפוי ביבוא דלקים ובזיהום עצום. על פי יעדי משק האנרגיה לשנת 2030 שפרסם משרד האנרגיה – 100% מכלי הרכב הפרטיים שימכרו בשנה זו יהיו חשמליים ו- 60% ממכירות המשאיות שמשקלן עולה על 3.5 טון יהיו מונעות בגז טבעי. כמו כן 25% מהאוטובוסים שימכרו יהיו מונעים בגז טבעי והיתר יהיו חשמליים.

עידן חדש במשק החשמל

עם כניסת הגז הטבעי למשק התפתחה תעשייה חדשה שעד כה היתה נתונה בשליטה ממשלתית – ייצור חשמל. הודות לגז הטבעי, וביתר שאת – הודות לגז מלוויתן, יתאפשר פיתוח נוסף של סקטור ייצור החשמל הפרטי, המהווה כבר היום כ-30% מייצור החשמל בישראל. שלוש תחנות כוח פרטיות, הפועלות בשיטת המחזור המשולב שמאפשרת ייצור חשמל בנצילות ויעילות גבוהות יותר, כבר מפיקות חשמל מגז טבעי – דוראד, דליה ו-OPC, ותחנות נוספות, אשר כבר חתמו על הסכמים לרכישת גז מלוויתן, עתידות לקום.

אל הגז הטבעי נלווה מקור
דלק נוסף, קונדנסט

קונדנסט הינו דלק מעובה, שמבוסס על פחמימנים שנמצאים בגז, והוא למעשה נפט קל (דומה במרכיביו לסולר). הקונדנסט הוא דלק לכל דבר, שמופרד מהגז בתהליך פיזיקלי, מוזרם בצינור מאסדת לוויתן ליבשה, ומשם מועבר לבית הזיקוק בחיפה באמצעות צנרת הדלק הארצית הקיימת.

אחד ממרכיבי הקונדנסט הוא בנזן. הקונדנסט מלוויתן צפוי להיות דל בבנזן, ושיעורו יהיה נמוך משמעותית מהתקן המותר שמגדיר את שיעורו בבנזין שאנחנו מתדלקים בתחנות הדלק. שורה של מודלים לפיזור פליטות לאוויר מצאו שהקפי הבנזן, ופליטות בכלל, מהאסדה לא ישפיעו על אכות האוויר ביבשה ויהיו נמוכות מהתקן המותר בישראל.