לוויתן הפרויקט הלאומי

שנתיים להפקת הגז ממאגר לוויתן
שיא חדש בתמלוגים למדינה

נתוני משרד האנרגיה מעלים כי מתחילת הפקת הגז הועברו לקופה הציבורית מעל למיליארד ש"ח

7 במרץ 2022

משרד האנרגיה פרסם בימים האחרונים את דו"ח ההכנסות השנתי מתמלוגי הגז הטבעי ומשאבי טבע נוספים, ממנו עולה כי בשנת 2021 למעלה מ-1.2 מיליארד ש"ח, נבעו מתמלוגי הגז הטבעי.

עיקר ההכנסות, כ-709 מיליון ש"ח, מקורם במאגר "לוויתן". הכנסות אלה מצטרפות לכ-499 מיליון ש"ח שהועברו לקופה הציבורית כתמלוגים בשנה הראשונה להפקת גז טבעי מהמאגר (2020).

הגידול בתמלוגים משקף גם את העלייה בהפקת גז טבעי מהמאגר מכ-7.32 BCM (מיליארד מטר מעוקב) גז טבעי בשנה הראשונה לכ-10.81 BCM גז טבעי בשנת 2021.

 

הגז הטבעי הוא מקור האנרגיה המרכזי של ישראל ומעבר לתרומתו הכלכלית הרבה, מסייע בהפחתת זיהום האוויר ופליטת גזי החממה. הגז הטבעי צפוי להוסיף להוות מקור אנרגיה מרכזי לצד הכניסה ההדרגתית של מקורות אנרגיה נוספים.

אנו ממשיכים להפיק את הגז הטבעי ממאגר לוויתן באופן בטיחותי ומחויבים לשמירה על הסביבה, עבורנו ועבור הדורות הבאים.

קישור לצפייה בדו"ח המלא