לוויתן הפרויקט הלאומי

הגז הטבעי: גורם משמעותי בהפחתת זיהום אוויר בישראל

כך עולה מנתוני מרשם הפליטות של המשרד להגנת הסביבה, ולא בפעם הראשונה

2 בספטמבר 2021

הגז הטבעי הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בהפחתת זיהום האוויר בישראל – כך עולה, ולא בפעם הראשונה, מדו"ח חדש שפירסם המשרד להגנת הסביבה.

לפי הנתונים בדו"ח, מאז שנת 2012 – שנת שיא בשימוש בדלקים מזהמים שאחריה החלה הפקת הגז ממאגר 'תמר' – נרשמה ירידה של 82% בפליטות של תחמוצות גופרית וירידה של 62% בפליטות של תחמוצות חנקן בישראל. במגזר הפקת החשמל ההפחתה הייתה אף גדולה מכך.

כפי שנאמר בדו"ח, הגז הטבעי שמאפשר להפחית את השימוש בפחם, מזוט ודלקים אחרים בייצור חשמל ובתעשייה הוא תורם מרכזי לתהליך הזה.

השימוש בגז הטבעי מסייע לשמור על בריאותנו ומקטין את ההוצאה הכספית במשק על טיפול בתחלואה ממזהמי אוויר ועל טיפול בנזקים נלווים, שהיקפם מוערך על ידי המשרד להגנת הסביבה בכ-13 מיליארד שקלים בשנה.

כפי שהצהרנו טרם הפעלת האסדה, אנו מחויבים לשמירה על הסביבה והבטיחות וממשיכים להקפיד על כך.

מידע נוסף ממרשם הפליטות של המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא בלחיצה על קישור זה