לוויתן הפרויקט הלאומי

בפרוייקט לוויתן כל יום הוא יום בטיחות

28 באפריל 2021

מה מזכיר לנו יום הבטיחות בעבודה שחל השבוע? שבאסדת לוויתן עושים את המקסימום לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים שלנו, 365 ימים בשנה.

זה מתחיל בתרבות עבודה שמקדשת בטיחות ונהלי עבודה מחמירים מעל הכל, ממשיך בהנחלת תפיסת הבטיחות שלנו לכל עובד ועובדת ומסתיים בחוליה הסופית – שימוש יומיומי וקפדני בכל אביזרי הבטיחות הדרושים לתפקיד.

יום בטיחות רגוע ובטוח.