לוויתן הפרויקט הלאומי

מבנה האסדה

פיתוח מאגר גז טבעי והזרמתו לחוף וללקוחות דורש מתקני תשתית מורכבים וגדולים, בעלויות נכבדות. פיתוח מאגר לוויתן התאפשר בזכות עבודתם של אלפי אנשים וחברות מקצועיות בארץ ובעולם, וכאן תוכלו להבין כיצד בנויה אסדת הטיפול ומה נמצא מתחת למים ולאדמה.

חלקי האסדה
תרשים הפרויקט

 

LQM

The Living Quarters (LQ)

במבנה המגורים של האסדה גרים, ישנים ואוכלים עובדיה ששוהים עליה במשמרות שבועיים שבועיים. באזור זה נמצאים חדרי הבקרה והתפעול, ובראשו ניצב מנחת המסוקים.

DSM

DSM - Domestic Supply Module

זהו האזור באסדה אליו מגיע הגז הטבעי שמופק מהמאגר, ובו הוא מטופל. במתקנים אלה מבוצעת הפרדת הגז מהנוזלים שהגיעו איתו לצורך הזרמתו לצנרת ליבשה וללקוחות.

MRU

MRU - Mono-ethylene
Glycol (MEG) Reclamation Unit

במערכת זאת, שהינה חלק מה DSM, מטופל נוזל שמטרתו למנוע קפיאת נוזלים מעובים בצנרת וחסימתו- כך שניתן יהיה להשתמש בו שוב, בצנרת שבין המאגר לאסדה.

JACKET

רגלי האסדה, שגובהן 96 מטרים, מוצבות במים שעומקם 86 מטרים בנקודה המערבית ביותר בה ניתן להציבן על מדף היבשת, ועליהן מוצב מבנה האסדה.

FLARE

הלפיד - FLARE

הלפיד הוא חלק ממערך הפחתת הפליטות באסדה. הוא מאפשר לשרוף במידת הצורך באופן מבוקר ובטיחותי גז טבעי ממתקניה, ועל ידי כך נמנעת פליטתו לאטמוספירה באופן שעלול לגרום לפגיעה בסביבה. הלפיד משמש את האסדה כחלק מפעילות התחזוקה השוטפת, זאת במקרים שבהם יש צורך לכבות או להתניע מתקנים, וגם בעת ביצוע פעילות לצרכי תפעול ובטיחות.

הלפיד ממוקם בקצה זרוע ארוכה כדי לשמור על בטיחות עובדי האסדה ומתקניה. פועלת בו כל העת להבה קטנה כדי שניתן יהיה להשתמש בו לצרכי בטיחות והפחתת פליטות ללא שהיות.

LSM

LSM - Liquid Storage Module

מערך זה באסדה משמש לטיפול בנוזלים שהופרדו מהגז. לאחר הפרדת הקונדנסט הוא מוזרם עם ייצובו ליבשה. המים מטופלים לצורך השבתם לים, והנוזל נוגד הקיפאון שמוחזר ב-MRU מוזרם צפונה למאגר לצורך שימוש חוזר.

GENERATOR
EXHAUST
COOLERS
SKIRT
PILE
(x16)

בארות

מאגר לוויתן משתרע על פני שטח של כ- 330 קמ"ר (גדול יותר מגוש דן רבתי) והגז שבו מופק מארבע בארות שנקדחו לעומק כולל של כמעט 5 ק"מ (מתוכם כ- 1700 מטרים עומק המים בלבד). ארבעת הבארות מחוברות בצנורות למתקן מרכזי (manifold), שגובהו כשתי קומות, וממנו מוזרם הגז אל האסדה באמצעות צינורות. בשלב א' תגיע יכולת הטיפול של האסדה ל- 1.2 מיליארד רגל מעוקב גז טבעי ביממה.

צנרת הגז מהמאגר אל האסדה (Tieback)

הגז הטבעי מוזרם מהמאגר אל אסדת הטיפול באמצעות 2 צינורות שאורכם כ- 120 ק"מ. במקביל להם מונחים 3 צנורות תפעול, המשמשים בין היתר לצורך החזרתו של החומר נוגד הקפאון מהאסדה אל המאגר לטובת שמוש חוזר.

אסדת הטיפול

אסדת הטיפול לוויתן נצבת כ- 10 ק"מ בעומק הים מול חוף דור, בנקודה המערבית ביותר עליה ניתן להציבה על מדף היבשת. על האסדה מתבצעים תהליכים להפרדת הגז הטבעי מהנוזלים (קונדנסט, מים וחומר נוגד קפאון - MEG), לצורך הכנתו לשימוש הלקוחות. האסדה תוכננה ונבנתה באופן שיאפשר לספק את הגז הטבעי והקונדנסט תוך שמירה על הסביבה הימית ואיכות האוויר. הגז והקונדנסט מוזרמים אל החוף באמצעות שני צינורות נפרדים.

CSV (Costal Valve Station)

התחנה החופית שגודלה דונם אחד בלבד משמשת כנקודת חיץ בין המערך הימי למערך היבשתי של הפרויקט. בתחנה ברז אוטומטי תת קרקעי המאפשר לסגור באופן מיידי את הזרמת הגז והקונדנסט ליבשה במקרה הצורך. הצינורות הוחדרו בעומק האדמה מתחת לקו החוף מבלי לפגוע בסביבה החופית.

DVS (Dor Valve Station)

מתקן זה הממוקם מזרחית לכביש החוף, משמש כנקודת החיבור בין מערכת הולכת הגז הארצית לבין צנרת אספקת הגז של לוויתן. הוא הוקם בצמוד למתקן של החברה הממשלתית נתג"ז (נתיבי גז), שאחראית על הנחת ותפעול צנרת ההולכה הארצית, שמשמשת במקביל את כל ספקי הגז הטבעי בישראל להזרמת גז ללקוחותיהם.

מתקן חגית

אתר חגית הוא אתר גיבוי שמיועד להבטחת אספקת גז רציפה מהאסדה. הקונדנסט שמוזרם מהאסדה מגיע בצינור עד לאזור מתקן חגית, ומשם מוזרם שוב מערבה עד למערכת הדלקים הארצית שהונחה ומתופעלת על-ידי קצא"א.

באתר קיים מיכל דלק שיעשה בו שמוש כאשר לא ניתן יהיה להזרים את הקונדנסט לבית הזיקוק או לקלוט אותו שם. במקרה כזה, יוזרם הקונדנסט מהצינור למיכל ובהמשך לבית זיקוק. במיכל שמוקם באתר יהיו גג צף ואטם כפול, המהווים את הטכנולוגיה המיטבית הזמינה (BAT) למניעת פליטות לסביבה.