לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

בשבועות הקרובים יתבצעו עבודות להפעלת מערכות באסדה
צפויה הפעלת לפיד לעיתים, לא צפויה השפעה על איכות האוויר ביבשה

26 באפריל 2020

נובל אנרג׳י מעדכנת כי במסגרת עבודות להפעלת מערכת טורבו אקספנדרס, יתכן שיהיה צורך בהפניית גז ללפיד לצורך פינויו מהאסדה, על מנת לבצע את העבודה באופן בטיחותי.

מערכת הטורבו אקספנדרס היא חלק מתוכנן משלב א' בפרויקט לוויתן והיא נדרשת להעלאת קצב הפקת הגז לצורך אספקתו לשוק המקומי והאזור, ולעמידה באיכות הגז הנדרשת ללקוחותינו.

התהליך צפוי להתחיל ביום שלישי ה-28 באפריל והעבודות ימשכו מספר שבועות לסירוגין.

המשמעות היא שיתכן כי מן החוף תיראה לעיתים להבה גבוהה ויתכן שישמע רעש.

הלפיד מיועד לשמירה על הסביבה ובטיחות עובדי האסדה, והפעלתו ממזערת את הפליטות לאוויר.

יודגש כי לא צפויה השפעה על איכות האויר ביבשה.