לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

לפיד האסדה יופעל באופן מתוכנון ביום חמישי הקרוב

2 במרץ 2021

שברון מעדכנת כי ביום חמישי הקרוב, ה-4 במארס, יופנה גז טבעי ללפידי האסדה כחלק מהעבודות לקראת הפעלת מערכת הטורבו אקספנדרס עליהן עדכנו זה מכבר, וזאת בתיאום עם גורמי הרגולציה הרלבנטיים.

כתוצאה מכך צפויה להראות להבה מן החוף.

הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו. הפעלתו אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים.

אל נתוני איכות אוויר בזמן אמת ניתן להגיע באמצעות אתרנו.