לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

עדכון בדבר עבודות מתוכננות שיתבצעו באסדה בשבועות בקרובים

28 בנובמבר 2020

שברון מעדכנת כי השבוע יחלו להתבצע על האסדה עבודות לקראת הפעלת מערכת הטורבו אקספנדרס, וזאת בתאום עם גורמי הרגולציה בישראל. העבודות ימשכו כחודש וחצי וצפויות להסתיים במהלך חודש ינואר 2021.
מערכת הטורבו אקספנדרס היא חלק מתוכנן משלב א' בפרויקט לוויתן והיא נדרשת להעלאת קצב הפקת הגז לצורך אספקתו לשוק המקומי והאזור, ולעמידה באיכות הגז הנדרשת ללקוחותינו.
במהלך תקופת ביצוע העבודות, יתכן ויהיה צורך לפנות גז טבעי באמצעות מערכת לפידי האסדה בכדי לבצע את העבודות באופן בטיחותי. כתוצאה מכך, יתכן ותיראה להבה מן החוף.
הפעלת הלפיד אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים. הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו.
לנתוני איכות אוויר בזמן אמת ניתן להגיע דרך אתרנו.