לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

נמשכות העבודות לקראת הפעלת מערכת טורבו אקספנדרס

18 בינואר 2021

שברון מעדכנת כי בשבועות הקרובים ימשכו על האסדה עבודות לקראת הפעלת מערכת הטורבו אקספנדרס, וזאת בתאום עם גורמי הרגולציה בישראל.
מערכת הטורבו אקספנדרס היא חלק מתוכנן משלב א' בפרויקט לוויתן והיא נדרשת להעלאת קצב הפקת הגז לצורך אספקתו לשוק המקומי והאזור, ולעמידה באיכות הגז הנדרשת ללקוחותינו.
במהלך תקופת ביצוע העבודות, יתכן ויהיה צורך לפנות גז טבעי באמצעות מערכת לפידי האסדה בכדי לבצע את העבודות באופן בטיחותי. כתוצאה מכך, יתכן ותיראה להבה מן החוף.
הפעלת הלפיד אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים. הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו.
נתוני איכות אוויר בזמן אמת ניתן לראות באתרנו.