לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

גז טבעי יופנה באופן מתוכנן ללפיד האסדה ב-3 בדצמבר

1 בדצמבר 2020

שברון מעדכנת כי ביום חמישי הקרוב, ה- 3 בדצמבר, יופנה גז טבעי ללפידי האסדה כחלק מהעבודות לקראת הפעלת מערכת הטורבו אקספנדרס עליהם עדכנו זה מכבר, וזאת בתיאום עם גורמי הרגולציה הרלבנטיים.

כתוצאה מכך צפויה להראות להבה מן החוף.

הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו. הפעלתו אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים.

אל נתוני איכות אוויר בזמן אמת ניתן להגיע באמצעות אתרנו.