לוויתן הפרויקט הלאומי

פרויקט האנרגיה הגדול בתולדות המדינה בעיצומו:

הכירו את הפרויקט
עדכונים
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 21/10/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 17/10/2020 קראו עוד
חברת שברון התמזגה עם נובל אנרג'י. שברון תמשיך להפעיל את פרויקט לוויתן בשקיפות ומצויינות. קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 17/9/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 22/8/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד יזומה במסגרת עבודות תחזוקה ב 19 באוגוסט 2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 22/7/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 22/7/2020 קראו עוד
עדכון על הפעלת לפיד יזומה במסגרת עבודות תחזוקה ב-7 ליולי 2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 1/7/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 29/6/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 29/6/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 25/6/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 8/6/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 4/6/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 23/5/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 10/5/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 9/5/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד 2/5/20 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 27/4/20 קראו עוד
עדכון בדבר עבודות שיבוצעו באסדה החל ב 28/4/20 קראו עוד
עדכון בדבר פעילות תחזוקה על האסדה וצפי להפעלת לפיד ב 17/4/20 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 11/4/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 3/4/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 30/3/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 27/3/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 17/3/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 15/3/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי 14/3/2020 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי (10.3.20) קראו עוד
עדכון בדבר עבודת תחזוקה המתוכננת באסדה ב 28.2.20 קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי (11.2.20) קראו עוד
נתוני הניטור מראים בברור: האסדה אינה מפוגעת באיכות האוויר ביבשה קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי (2.2.20) קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד בארוע תפעולי (1.2.20) קראו עוד
הערב (30.1.20) החלה הזרמת קונדנסט למערכת הולכת הדלק הארצית של קצא"א קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת הלפיד בארוע תפעולי (29.1.20) קראו עוד
הושלם התיקון במערכות אסדת לוויתן והאסדה חזרה לפעול קראו עוד
עדכון בנוגע לתפעול תחנת הניטור במעיין צבי קראו עוד
עדכון בדבר הפעלת לפיד האסדה בארוע תפעולי קראו עוד
החל ייצוא הגז למצרים קראו עוד
הופעלו כל המערכות להפחתת פליטות על האסדה קראו עוד
מידע על מתקן הלפיד, שמהווה חלק ממערכת הפחתת הפליטות, הועלה לאתר קראו עוד
הסתיימה פתיחת ארבע בארות המאגר קראו עוד
הסתיים הנישוב השני קראו עוד
גז טבעי הגיע לאסדה בתהליך פתיחת שתי הבארות הנוספות קראו עוד
החלה הזרמת גז משתי בארות נוספות במאגר לוויתן קראו עוד
עם פתיחת הבארות ב 31.12.19 נושב לאוויר כ-4 ק"ג בנזן בלבד קראו עוד
נמשכת תקופת ההרצה קראו עוד
ערוכים לשלב הרביעי בהרצת אסדת לוויתן קראו עוד
היקף הפליטות במהלך הנישוב היה נמוך מהכמויות שהוערכו טרם ביצועו קראו עוד
הסתיים הנישוב העיקרי בשלב השלישי של ההרצה קראו עוד
גז טבעי הגיע לאסדת לוויתן מהמאגר קראו עוד
החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן קראו עוד
מזרימים גז ממאגר לוויתן קראו עוד
הזרמת גז ראשון ללוויתן מתכננת ב 31/12/19 קראו עוד
הודעה בדבר הנחיית המשרד לעכב את ההרצה, והערכות להזרמתו בימים הקרובים קראו עוד
עדכון בנוגע לפעילות בשלב השני של ההרצה קראו עוד
הועלתה הודעה על מועד הזרמת הגז הראשון ממאגר לוויתן קראו עוד
ערוכים להזרמת גז ראשון ממאגר לוויתן קראו עוד
עדכון לגבי מועדי ההרצה הועלה לאתר קראו עוד
עדכון בנוגע להרצת אסדת לוויתן קראו עוד
נתוני הניטור מתקופת ההרצה מראים: אין פגיעה באיכות האוויר ביבשה קראו עוד
הרצת האסדה נכנסה לשלב השני. קראו עוד
הסתיים הנישוב שבוצע היום (19/11/19). עדכון על מועד הנישוב המתוכנן הבא יפורסם באתר זה ובעמוד הפייסבוק שלנו. קראו עוד
היום יחל שלב ההפעלה הראשונית בתקופת הרצת אסדת לוויתן. קראו עוד
היתר פליטה לאסדת לוויתן קראו עוד
הושלמו העבודות להנפת והצבת חלקי האסדה. העגורן הימי עזב את האזור. העבודות נמשכות. קראו עוד
הושלמו העבודות להצבת חמישה מהחלקים המרכזיים של האסדה. העבודה נמשכת.
השותפות בלוויתן חתמו על חוזה למכירה כ-4 BCM גז טבעי לחברת החשמל.
החלו העבודות להצבת חלקה התפעולי של אסדת הגז הטבעי לוויתן.
הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון אישרה איסור שיט סביב אסדת לוויתן.

עוגן אנרגטי כחול לבן

לוויתן הוא מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר שנמצא מול חופי מדינת ישראל. הוא מהווה את העוגן האסטרטגי לאספקת גז
למשק הישראלי בעשרות השנים הקרובות, ועשוי לסייע לחיזוק יחסינו עם מדינות שכנות אליהן נייצא גז. המאגר התגלה בשנת 2010 ע"י חברת נובל אנרג'י, דלק קידוחים ורציו, ויש בו משאבים מותנים בהיקף 605 BCM גז טבעי וקרוב ל-40 מיליון חביות קונדנסט.
פרויקט לוויתן, ישנה את פניו של משק האנרגיה המקומי והאזורי, וישמש מנוע צמיחה כלכלי למדינת ישראל ואזרחיה.

למדו עוד על הפרויקט

עתודות גז שיכולות להספיק למשק
הישראלי ולייצוא למשך עשרות שנים

מאגר לוויתן הוא מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר שנמצא מול חופי ישראל, ויש בו עתודות גז שיכולות להספיק למשק הישראלי ולייצוא למשך עשרות שנים. בנוסף להפחתה המשמעותית בזיהום האוויר, מניעת מחלות ותמותה שמקורם בחשיפה לזיהום אוויר, משאב הטבע הזה ייצר תועלות חברתיות וכלכליות רבות לציבור הישראלי, שמקורן בעשרות מליארדי שקלים שיוחזרו לציבור כתמלוגים ומיסים מרווחי השותפות בפרוייקט. במקביל הוא מאפשר לישראל להגדיל את עצמאותה האנרגטית, ולהפוך לספק אנרגיה חשוב למדינות האזור - מהלך בעל חשיבות אסטרטגית למעמדה הגיאופוליטי של ישראל.

קראו עוד על גז טבעי ובריאות

מחוייבים לבטיחות ולשמירה על הסביבה

השותפות בפרויקט לוויתן מחויבות להפקת הגז הטבעי ולהפעלת הפרויקט כולו באופן הבטוח והאמין ביותר, ותוך הקפדה על מזעור השפעתו על הסביבה. המחויבות לבטיחות מתבטאת באופן העבודה היומיומי, ובהקפדה בלתי מתפשרת על נהלים מחמירים ותרבות ארגונית המקדשת את ערכי הבטיחות.

פרויקט לוויתן עומד בכל דרישות האסדרה הממשלתיות, ומותאם לטכנולוגיה ולדרישות המחמירות ביותר בעולם המערבי לפרוייקטים מסוג זה.

קראו עוד על סביבה ובטיחות

מחוייבים להתנהלות הוגנת
ואחראית מול הציבור

שותפות לוויתן מאמינה שתעשייה וקהילה אזרחית יכולות לחיות זאת לצד זאת, ומחוייבת להתנהלות הוגנת ואחראית מול הציבור.

אנחנו פועלים לקיומו של דיאלוג וישיר שוטף ופתוח, בשיתוף במידע וידע במענה לציבור, ומקדמים פרויקטים שירחיבו את אפשרויות הקהילה להנות ממשאבי הים והטבע ובפרוייקטים חינוכיים בתחום המדעים והאנרגיה לתלמידים ובני נוער.

קראו עוד על קהילה

מאמינים בשקיפות ובמתן נגישות
לציבור למידע רב ככל שניתן

שותפות לוויתן מאמינה בשקיפות ובמתן נגישות לציבור למידע רב ככל שניתן על האסדה. לאורך שנות הקמת הפרוייקט נמסרו לעיון הציבור מסמכים רבים הנוגעים לפוטנציאל טביעת הרגל הסביבתית של הפרוייקט ולהערכות לטפול בארועי חרום, ואנו נמשיך ונציג לציבור מידע מסוג זה, כמו גם אפשרות לקבל מידע ממערכי ניטור שמוצבים על היבשה ומאפשרים ללמוד כי בריאות הציבור נשמרת.

קראו עוד על שקיפות

חדשות ועדכונים

לכל החדשות